Logo Harcerskiej Organizacji CICHOCIEMNI
39 lat
DOLNOBRZESKICH CICHOCIEMNYCH
1983-2022

15 lipca 2022 roku rozpoczęliśmy działania w ramach projektu pod nazwą "Piknik NGO - Siła Wolontariatu" w ramach zadania „Dolny Śląsk - region silny społecznie. Regranting dla młodych NGO i grup nieformalnych.” Na realizacje projektu otrzymaliśmy kwotę wysokości 6500 zł. Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Stowarzyszenia Odra Niemen i Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Funduszy Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.


POMAGAMY UKRAINIE


Aktualne informacje na naszym profilu na facebooku:

Link do facebooka


Informujemy, że pozyskaliśmy dodatkowe środki w kwocie 10 200 zł na nasze działania i rozpoczęliśmy projekt "Łęgowa Harcówka". „Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Zadanie pn. "Łęgowa Harcówka" realizowane jest w ramach projektu grantowego pn. „Aktywni Obywatele Krainy Łęgów Odrzańskich” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Zapraszamy na zbiórki!

Zuchy

Dolnobrzeska Gromada Zuchowa CZARNE STOPY
Wiek: 1-3 klasa SP
Siedziba Organizacji ul. Zwycięstwa 3 w Brzegu Dolnym (dawny budynek biblioteki parter po lewej stronie)
Czwartki 16.00-17.00
hm Piotr - 501 732 514

Zuchy

Wołowska Gromada Zuchowa NIEDŹWIADKI
Wiek: 1-3 klasa SP
Ośrodek Sportu i Rekreacji (hala sportowa) ul. Panieńska 4a w Wołowie
Środy 17.00-18.30
hm Piotr - 501 732 514

Harcerze

1 Dolnobrzeska Drużyna Harcerska SABOTY im. cc por. Mariana Pokładeckiego "Zoli"
Wiek: 4-8 klasa SP
Siedziba Organizacji ul. Zwycięstwa 3 w Brzegu Dolnym (dawny budynek biblioteki parter po lewej stronie)
Czwartki 17:00-18:30
hm Piotr - 501 732 514

Harcerze

4 Wołowska Drużyna Starszo Harcerska CHAOS im. cc por. Kazimierza Czerwińskiego "Bryzga"
Wiek: Szkoły Ponadpodstawowe
Ośrodek Sportu i Rekreacji (hala sportowa) ul. Panieńska 4a w Wołowie
czwartki 18:30-20:00
hm Piotr - 501 732 514

Harcerze

5 Wołowska Drużyna Harcerska ULTRAFIOLET im. cc por. Romana Wiszniowskiego "Harcerz"
Wiek: 4-8 klasa SP
Ośrodek Sportu i Rekreacji (hala sportowa) ul. Panieńska 4a w Wołowie
Wtorki 18.00-19.30
hm Piotr - 501 732 514

Harcerze

8 Dolnobrzeska Drużyna Starszoharcerska AYRAN im. cc płk Jerzego Emira-Hassana "Turek 2"
Wiek: Szkoły Ponadpodstawowe
Siedziba Organizacji ul. Zwycięstwa 3 w Brzegu Dolnym (dawny budynek biblioteki parter po lewej stronie)
czwartki 18.30-20.00
hm Piotr - 501 732 514

Harcerze

6 Wrocławska Drużyna Harcerska WILKI im. cc mjr. Juliana Piotrowskiego "Rewera 2"
Wiek: 4-8 klasa SP
ul. Czekoladowa 49A we Wrocławiu. Budynek Budotexu.
Poniedziałki 18.00-20:00
hm Piotr - 501 732 514

Harcerze

7 Środowiskowa Drużyna Harcerska WATAHA im. cc mjr Hieronima Dekutowskiego "Zapora"
Wiek: Od 4 klasy SP
Harcówka w Wojciechowie lub Szkoła Podstawowa w Palikijach, odnośnie miejsca kontakt pod numerem poniżej.
Soboty, odnośnie godziny kontakt pod numerem poniżej.
hm Andrzej - 512 789 599

Krąg Instruktorski

im. cc gen. Elżbiety Zawackiej "ZO"
Wiek: 16+
Siedziba Organizacji ul. Zwycięstwa 3 w Brzegu Dolnym (dawny budynek biblioteki 1p po prawej stronie)
Czwartki: 18.30-21.00
hm Piotr - 501 732 514